Termeni și Condiții Afiliere Dance Addiction

  Prin înscrierea la Programul nostru de Afiliere, sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții. Prin înscrierea pentru a fi afiliat în Programul de Afiliere Dance Addiction („PROGRAM”) sunteți de acord să respectați următorii termeni și condiții.

Dance Addiction își rezervă dreptul de a actualiza și modifica din timp în timp Termenii și condițiile fără notificare. Toate funcțiile noi care măresc sau amplifică actualul PROGRAM, inclusiv lansarea de noi instrumente și resurse, vor face obiectul termenilor și condițiilor. Utilizarea continuă a PROGRAMULUI după orice astfel de modificări va constitui consimțământul dvs. pentru astfel de modificări. Puteți să revizuiți oricând cea mai recentă versiune a termenilor și condițiilor la: https://danceaddiction.ro/affiliate-tos-page-2

Încălcarea oricăror dintre termenii contului de mai jos poate avea drept rezultat terminarea contului dvs. de afiliere și pierderea plăților comisionului afiliat remunerație obținută în timpul încălcării. Sunteți de acord să utilizați PROGRAMUL pe propriul risc.

Condițiile Contului De Program

  1. Trebuie să furnizați numele dvs. legal, o adresă de e-mail validă și orice alte informații solicitate pentru a finaliza procesul de înscriere.
  2. Trebuie să fii om. Nu sunt permise conturi înregistrate de „boți” sau alte metode automatizate.
  3. Sunteți responsabil pentru tot conținutul postat și activitatea care apare în contul dvs. (chiar și atunci când conținutul este postat de alții care au conturi în contul dvs.).
  4. O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate să mențină mai mult de un cont.
  5. Nu este permis să utilizați PROGRAMUL pentru niciun scop ilegal sau neautorizat. În utilizarea Serviciului, nu trebuie să încălcați nici o lege din jurisdicția voastră (inclusiv, dar fără a se limita la, legile privind drepturile de autor).
  6. Nu este permis să utilizați PROGRAM pentru a câștiga bani pe propriile conturi de produse Dance Addiction

Utilizarea Legăturilor („Link-uri”) Pe Site-ul Dvs.

Ca site afiliat al Dance Addiction, puteți utiliza orice formă de promovare pe care o alegeți, în conformitate cu termenii prezentului acord. Puteți utiliza reclame banner, link-uri de buton și / sau link-uri text către site-ul nostru („Link-uri”), cu toate acestea, NU puteți face SPAM. Orice activitate efectuată de dvs. sau în numele dvs., pe care o determinăm sau suspectăm în mod rezonabil că este rezultatul unui program de e-mail în vrac nesolicitat, va duce la încetarea imediată a programului și la pierderea de bani, în caz contrar datorată în continuare. Legăturile promoționale admise pot conține denumirile comerciale, mărcile de servicii și / sau logo-urile Dance Addiction pentru a fi afișate pe site-ul dvs. de afiliere. În conformitate cu termenii și condițiile de față, vi se acordă o licență limitată, neexclusivă și netransferabilă pentru a accesa și a descărca astfel de link-uri și alte materiale promoționale desemnate pentru plasare pe site-ul dvs. de afiliere, în scopul unic și exclusiv de a promova site-ul operat sau controlat de Dance Addiction. În utilizarea Link-urilor, sunteți de acord că veți colabora pe deplin cu noi pentru a stabili și întreține un astfel de „Link” sau „Link-uri”. O legătură poate fi modificată vizual numai cu consimțământul nostru.

Comisioane

Plățile încep doar după ce ați câștigat mai mult de 100 ron din venitul afiliat. Dacă contul dvs. afiliat nu depășește pragul de 100 RON, comisioanele dvs. nu vor fi realizate sau plătite. Suntem responsabili doar pentru plata conturilor care au depășit pragul de 100 RON.

Procentul comisioanelor se bazează pe nivelul afiliat.
Partener 10 = 10%
Partener 15 = 15%
Partener 20 = 20%

Clienții care cumpără odată, accesând link-ul, sau folosind codul dvs. de afiliat, vor fi marcați ca abonații recomandați. Veți continua să primiți comisionul pentru fiecare plată pe care o primim în fiecare lună, sub rezerva termenilor de Terminare de mai jos.

Plăţile

Comisioanele sunt plătite doar prin PayPal sau transfer bancar. Nu putem trimite cecuri, cărți de credit sau trimite bani în numerar. Sunteți obligat să aveți un cont PayPal sau să ne transmiteți conul IBAN al contului dvs bancar pentru a primi comisioane. Dacă nu aveți un cont PayPal, puteți să vă înscrieți pentru unul în orice moment, dar nu veți fi plătit până nu aveți unul.

Programul de Plăți
Atâta timp cât câștigurile dvs. afiliate curente sunt egale sau depășesc 100 RON, veți fi plătiți între datele 1 și 5 a fiecărei luni. Dacă nu ați cumulat 100 RON de la ultima dvs. plată, vă vom plăti în luna următoare după ce ați depășit pragul. Plățile se efectuează numai prin intermediul serviciului PayPal sau depunere / transfer bancar.

Respectarea Legilor
Ca o condiție pentru participarea dvs. la PROGRAM, sunteți de acord că, în timp ce sunteți un participant la PROGRAM, veți respecta toate legile, ordonanțele, regulile, regulamentele, ordinele, licențele, permisele, hotărârile, deciziile sau alte cerințe ale oricărei autorități guvernamentale jurisdicția asupra dvs., dacă aceste legi etc. sunt în vigoare sau ulterior intră în vigoare în timpul în care sunteți participant la PROGRAM. Fără a limita obligația de mai sus, sunteți de acord că, o condiție a participării dvs. la PROGRAM, veți respecta toate legile aplicabile ( de stat sau de altă natură) care guvernează e-mailul de marketing, inclusiv, fără limitare, Actul CAN-SPAM din 2003 alte legi anti-spam.

Încheiere
Dance Addiction, la propria discreție, are dreptul de a vă suspenda sau de a închide contul și de a refuza oricare și orice utilizare curentă sau viitoare a PROGRAMULUI sau a oricărui alt serviciul Dance Addiction, din orice motiv, în orice moment. O astfel de încetare a Serviciului va determina dezactivarea sau ștergerea contului dvs. sau a accesului dvs. la Contul dvs. și pierderea și renunțarea la toate comisioanele potențiale sau care urmează să fie plătite în Contul dvs., dacă acestea au fost obținute prin mijloace frauduloase, ilegale sau metodele de vânzări sau de marketing foarte agresive. Dance Addiction își rezervă dreptul de a refuza serviciul oricui, din orice motiv, în orice moment.

În plus, Dance Addiction, la propria sa discreție, are dreptul să înceteze PROGRAMul în orice moment. În cazul în care programul este anulat, plata oricăror comisioane viitoare se încheie, inclusiv plățile recurente pentru achizițiile de referință anterioare.

Relația Părților
Dumneavoastră și noi suntem contractori independenți, și nimic din prezentul acord nu va crea niciun, joint venture, agenție, franciză, reprezentant de vânzări sau relații de muncă între părți. Nu veți avea autoritatea de a face sau de a accepta oferte sau reprezentări în numele nostru. Nu veți face nici o declarație, indiferent dacă vă aflați pe site-ul dvs. sau în alt mod, care ar contrazice în mod rezonabil orice element din această secțiune.

Limitări ale Răspunderii
Nu vom fi responsabili pentru daune indirecte, speciale sau de consecință (sau pierderi de venituri, profituri sau date) apărute în legătură cu acest Acord sau PROGRAM, chiar dacă am fost informați despre posibilitatea unor astfel de daune. În plus, răspunderea noastră globală care decurge din prezentul Acord și din PROGRAM nu va depăși taxele totale de plată plătite sau care trebuie plătite în temeiul prezentului Acord.

Declinări
Nu furnizăm garanții sau reprezentări exprese sau implicite cu privire la PROGRAM sau la orice produse sau servicii vândute prin PROGRAM (inclusiv, fără limitare, garanții de aptitudini, vandabilitate, neîncălcare sau orice garanții implicite care decurg dintr-un curs de performanță, comerț). În plus, nu reprezentăm faptul că funcționarea site-urilor de produse și servicii va fi neîntreruptă sau fără erori și nu vom fi responsabili pentru consecințele oricăror întreruperi sau erori.

Investigarea Independentă
RECUNOAȘTEȚI CĂ AȚI CITIT ACEST ACORD ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU TOȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUIA. ÎNȚELEGEȚI CĂ PUTEM ORICÂND (DIRECT SAU INDIRECT) SĂ SOLICITĂM RECOMANDĂRI PENTRU CLIENȚI ÎN TERMENI CARE AR PUTEA DIFERI DE CELE CUPRINSE ÎN ACEST ACORD SAU SĂ OPEREZE SITE-URI WEB SIMILARE SAU CARE CONCUREAZĂ CU SITE-UL DVS. WEB. AȚI EVALUAT ÎN MOD INDEPENDENT DORINȚA DE A PARTICIPA LA PROGRAM ȘI NU VĂ BAZAȚI PE NICIO REPREZENTARE, GARANȚIE SAU AFIRMAȚIE DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL ACORD.

Arbitraj
Orice litigiu legat în orice fel de prezentul acord (inclusiv orice încălcare reală sau presupusă a acestuia), orice tranzacții sau activități în cadrul prezentului Acord sau relația dvs. cu noi sau cu oricare dintre afiliații noștri vor fi supuse arbitrajului confidențial în România, în măsura în care ați încălcat sau ați amenințat în vreun fel să încălcați drepturile noastre de proprietate intelectuală, putem solicita o acțiune judecătorescă sau o altă măsură adecvată. Hotărârea arbitrului este obligatorie și poate fi înscrisă ca hotărâre în orice instanță competentă. În cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă, nici un arbitraj în temeiul prezentului acord nu va fi asociat unui arbitraj care implică orice altă parte care face obiectul prezentului acord, fie prin proceduri arbitrale de clasă, fie prin alte proceduri.

Diverse
Prezentul acord va fi guvernat de legile României, fără referire la normele care reglementează alegerea legilor. Nu aveți dreptul să alocați acest Acord, prin aplicarea legii sau altfel, fără consimțământul nostru prealabil scris. Sub rezerva acestei restricții, prezentul acord va fi obligatoriu, în beneficiul și va fi executoriu față de părți și de succesorii lor și de cesionari. Eșecul nostru de a ne asigura că îndeplinim îndeplinirea strictă a oricăror prevederi ale prezentului Acord nu va constitui o renunțare la dreptul nostru de a aplica ulterior o astfel de prevedere sau orice altă prevedere a prezentului Acord.

Eșecul Dance Addiction de a exercita sau de a executa orice drept sau prevedere a Termenilor și condițiilor nu constituie o renunțare la acest drept sau la o prevedere. Termenii și condițiile constituie întregul acord între dvs. și Dance Addiction și guvernează utilizarea de către dvs. a Serviciului, înlocuind orice acorduri anterioare încheiate între dvs. și Dance Addiction (inclusiv, dar fără a se limita la, versiuni anterioare ale Termenilor și condițiilor).

Modificare
Putem modifica oricare dintre termenii și condițiile din prezentul acord în orice moment, la discreția noastră. Modificările pot include, dar nu se limitează la, modificări ale procedurilor de plată și ale regulilor PROGRAM. Dacă orice modificare este inacceptabilă pentru dvs., singura opțiune este să încheiați acest Acord. Continuarea participării la Programul de Afiliere al DanceAddiction.ro în urma postării anunțului de modificare sau a unui nou Acord pe site-ul nostru va indica acordul dvs. cu privire la modificări.